Module V

Module V: Het bijbelse onderwijs over exegese en prediking
(de Bijbel begrijpen, uitleggen en interpreteren)

Als je regelmatig (s)preekt, bijbelstudies geeft, kinderen onderwijst etc… dan bevelen we deze module van harte bij je aan. In deze module leer je hoe je de bijbel uitlegt. Je leert dat de bijbel vele verschillende literaire genres bevat en dat die genres van invloed zijn op exegese (bijbeluitleg). Na exegese volgt de toepassing (hermeneutiek). Hoe passen we vandaag toe wat we in de bijbel tegenkomen? Ook besteden we een aantal lessen aandacht aan de kunst van het (s)preken.