Module III

Module III: Christologie
(de leer aangaande Christus, redding en verlossing)

Wat leert de bijbel ons over Jezus en over ons leven met Jezus?

In de eerste helft van deze module staat de persoon Jezus centraal. Wie is Hij en wat is de betekenis van Zijn bediening? In de tweede helft van de module kijken we naar de impact van de bediening van Jezus op ons leven. Indrukwekkende onderwerpen als: zonde, verlossing, uitverkiezing, geloof, bekering, genade etc…. komen aan bod. Een module waarin je meer mag leren wie Jezus is en wie jij mag zijn door Jezus.