Module I

Module I: Inleiding in de bijbelboeken

De Bijbel, Gods liefdesbrief

De bijbel is een heel bijzonder boek. Een boek vol boeken. De bijbel is eerst en vooral Gods liefdesbrief aan ons. In deze module gaan we alle bijbelboeken door. Je leert over elk bijbelboek wie de schrijver is. Wat is de datering? Waarom is het geschreven? Wat is de boodschap? Welke praktische zaken zijn er in dit boek te ontdekken en toe te passen in mijn leven.