De drie-eenheid: God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

Tijdens de twee Open Avonden van deze module willen wij samen kijken naar een bijzonder onderwerp. Wat is er te ontdekken en te leren over de Drie-eenheid? Een begrip dat wij in de bijbel zelf niet tegenkomen. Toch kom je als je de bijbel leest zowel God de Vader, God de Zoon als God de Heilige Geest tegen. Hoe zit dit? In deze lessen kiezen wij er heel bewust voor dit onderwerp niet theoretisch te benaderen. Wij willen je graag meenemen op een ontdekkingsreis. Op deze reis hopen wij en verlangen wij meer te ontdekken over Wie God is. Graag lichten wij alvast een klein tipje van de sluier op. Wij geloven dat God relatie is. Drie-eenheid is een mysterie, mag het dat ook blijven? Mag God groter zijn dan jouw en mijn verstand? Drie-eenheid heeft te maken met omarmen en omarmd worden. De dans van God. Wij zijn benieuwd en wij zien uit naar wat wij mogen ontdekken over God tijdens deze Open Avonden. Je bent van harte welkom!

 

Wie geeft het onderwijs

Beide Open Avonden zal Henk Rothuizen zijn hart en passie over de Drie-eenheid met ons delen. Henk Rothuizen is spreker, schrijver, gepensioneerd gemeentestichter en tot midden 2015 hoofd Nazorg bij de Evangelische Omroep. Wij vinden het een voorrecht dat hij ons deze Open Avonden bij de hand wil nemen op onze ontdekkingsreis naar Wie God is.

Wat zijn open avonden

Tijdens een klassikale module stellen wij als Opleiding Theologie een aantal lessen in Amersfoort open.

Voor wie

Iedereen is welkom.

Waarom

We behandelen een bijzonder thema dat we graag bij een grotere groep onder de aandacht willen brengen.

Kosten

Deze Open Avonden bieden we aan voor € 25,- per avond.

Tijden

De avonden zijn van 20.00 – 22.00 uur.

Leslocatie

Gebouw Rafaël Amersfoort – De Kosmonaut 2 – 3823 MK, Amersfoort

Secretariaat

theologie@rafaelnederlandinsituut.nl 

Opgave

Klik hier voor het opgavenformulier.