Module V: Het bijbelse onderwijs over exegese en prediking

De Bijbel begrijpen, uitleggen en interpreteren

Vanaf heden is het niet mogelijk om je bij ons in te schrijven als nieuwe student. Ben je al bezig met een module en zou je graag alle zes modules afronden, dan bieden we je graag de mogelijkheid om dit te doen.

Als je regelmatig (s)preekt, bijbelstudies geeft, kinderen onderwijst etc… dan bevelen we deze module van harte bij je aan. In deze module leer je hoe je de bijbel uitlegt. Je leert dat de bijbel vele verschillende literaire genres bevat en dat die genres van invloed zijn op exegese (bijbeluitleg). Na exegese volgt de toepassing (hermeneutiek). Hoe passen we vandaag toe wat we in de bijbel tegenkomen? Ook besteden we een aantal lessen aandacht aan de kunst van het (s)preken.

Lesprogramma Module V

Les Inhoud les
Les 1 Inleiding exegese
Les 2 Nieuw Testamentische Brieven
Les 3 Evangeliën en Gelijkenissen
Les 4 Verhalende literatuur (OT en Handelingen)
Les 5 Video Impact Seminar
Les 6 Video Impact Seminar
Les 7 Wet en Profeten
Les 8 Psalmen en Wijsheid
Les 9 Preken 1
Les 10 Preken 2
Les 11 Bijbelstudiemethoden
Les 12 Spreekvaardigheid

Lesprogramma overige modules theologie

Module I Inleiding in de bijbelboeken. De bijbel, Gods liefdesbrief.
Module II Wat leert de bijbel ons over God en de mens?
Module III De leer aangaande Christus, redding en verlossing.
Module IV Het bijbels onderwijs over de gemeente en de Heilige Geest.
Module V Het bijbels onderwijs over exegese en prediking.
Module VI Jezus Christus, de terugkomende Koning.

Studiekosten

We streven er naar om de studiekosten zo laag mogelijk te houden. Deze module bieden we aan voor €295,-.

Secretariaat

info@rafael.nl

Opgave

Klik hier voor het opgaveformulier.