Module IV: De gemeente en de Heilige Geest

Wat leert de bijbel ons over de gemeente en over de Heilige Geest?

Vanaf heden is het niet mogelijk om je bij ons in te schrijven als nieuwe student. Ben je al bezig met een module en zou je graag alle zes modules afronden, dan bieden we je graag de mogelijkheid om dit te doen.

Vanuit Zijn liefde en genade heeft God de Vader bedacht ons mensen in te schakelen in Zijn plan. Wij zijn als kanalen van Zijn liefde naar onze omgeving. Hierin zoeken Zijn kinderen verbinding met elkaar. De bijbel heeft ons veel te leren over deze verbondenheid. We staan deze module stil bij zaken als: het doel en de missie van de gemeente, discipelschap en leiderschap. In het eerste deel van de module leren we met elkaar over de persoon en het werk van de Heilige Geest.

 

Lesprogramma Module IV

Les Datum Inhoud les
Les 1 12-9-2019 Wie is de Heilige Geest?
Les 2 26-9-2019 Doop & vervulling met de Heilige Geest
Les 3 10-10-2019 Leiderschap I
Les 4 31-10-2019 Goddelijke genezing
Les 5 15-11-2019 Video Impact Seminar
Les 6 16-11-2019 Video Impact Seminar
Les 7 28-11-2019 De gaven van de Heilige Geest
Les 8 16-01-2020 De missie van God
Les 9 06-02-2020 De vijfvoudige bediening
Les 10 13-02-2020 Leiderschap II
Les 11 05-03-2020 Bijbelse beelden van de gemeente
Les 12 19-03-2020 Discipelschap / vrucht van de Geest

Lesprogramma overige modules theologie

Module I Inleiding in de bijbelboeken. De bijbel, Gods liefdesbrief.
Module II Wat leert de bijbel ons over God en de mens?
Module III De leer aangaande Christus, redding en verlossing.
Module IV Het bijbels onderwijs over de gemeente en de Heilige Geest.
Module V Het bijbels onderwijs over exegese en prediking.
Module VI Jezus Christus, de terugkomende Koning.

Studiekosten

We streven er naar om de studiekosten zo laag mogelijk te houden. Deze module bieden we aan voor €295,-.

Secretariaat

info@rafael.nl