Theologie
Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!

Meer informatie over Module IV


Module IV: De gemeente en de Heilige Geest

(het bijbelse onderwijs over de gemeente en de Heilige Geest)

Wat leert de bijbel ons over de gemeente en over de Heilige Geest?

Vanuit Zijn liefde en genade heeft God de Vader bedacht ons mensen in te schakelen in Zijn plan. Wij zijn als kanalen van Zijn liefde naar onze omgeving. Hierin zoeken Zijn kinderen verbinding met elkaar. De bijbel heeft ons veel te leren over deze verbondenheid. We staan deze module stil bij zaken als: het doel en de missie van de gemeente, discipelschap en leiderschap. In het eerste deel van de module leren we met elkaar over de persoon en het werk van de Heilige Geest.

 

Lesprogramma Module IV:

Les Datum Inhoud les
Les 1 12-9-2019 Wie is de Heilige Geest?
Les 2 26-9-2019 Doop & vervulling met de Heilige Geest
Les 3 10-10-2019 Leiderschap I**
Les 4 31-10-2019 Goddelijke genezing
Les 5 15-11-2019 Impact*
Les 6 16-11-2019 Impact*
Les 7 28-11-2019 De gaven van de Heilige Geest
Les 8 16-01-2020 De missie van God
Les 9 06-02-2020 De vijfvoudige bediening
Les 10 13-02-2020 Leiderschap II**
Les 11 05-03-2020 Bijbelse beelden van de gemeente
Les 12 19-03-2020 Discipelschap / vrucht van de Geest

* Deze lessen worden gecombineerd met het IMPACT seminar van Rafaël Nederland. Ze worden gehouden in ’t Hoge Licht in  Driebergen.

** Dit is geen klassikale les! Het lesmateriaal vind je op het intranet. Je bestudeert dit dus thuis.

 

Lesprogramma overige modules theologie

Module I Inleiding in de bijbelboeken. De bijbel, Gods liefdesbrief.
Module II Wat leert de bijbel ons over God en de mens?
Module III De leer aangaande Christus, redding en verlossing.
Module IV Het bijbels onderwijs over de gemeente en de Heilige Geest.
Module V Het bijbels onderwijs over exegese en prediking.
Module VI Jezus Christus, de terugkomende Koning.

Studiekosten

We streven er naar om de studiekosten zo laag mogelijk te houden. Deze module bieden we aan voor €295,-.

Lestijden

De lesavonden zijn van 20.00 – 22.00 uur.

Leslocatie

Gebouw de Beukenhorst – Hoofdstraat 55 – 3971 KB  Driebergen

Voor lessen 5 en 6 in “’t Hoge licht” – Klaproos 2 – 3972 PX  Driebergen-Rijsenburg

Secretariaat

theologie@rafaelnederlandinsituut.nl