Theologie
Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!

Meer informatie over Module IV


Module IV: De gemeente en de Heilige Geest

(het bijbelse onderwijs over de gemeente en de Heilige Geest)

Wat leert de bijbel ons over de gemeente en over de Heilige Geest?

Vanuit Zijn liefde en genade heeft God de Vader bedacht ons mensen in te schakelen in Zijn plan. Wij zijn als kanalen van Zijn liefde naar onze omgeving. Hierin zoeken Zijn kinderen verbinding met elkaar. De bijbel heeft ons veel te leren over deze verbondenheid. We staan deze module stil bij zaken als: het doel en de missie van de gemeente, discipelschap en leiderschap. In de tweede helft van de module leren we met elkaar over de persoon en het werk van de Heilige Geest.

Nb. De hieronder opgesomde lesonderwerpen zijn een indicatie. De uiteindelijke onderwerpen kunnen afwijken omdat elk jaar het lesprogramma opnieuw wordt vastgesteld.

Lesprogramma Module IV:

Les Inhoud les
Les 1 Doel van de Gemeente
Les 2 Bijbelse beelden van de Gemeente
Les 3 Missie van de Gemeente
Les 4 Discipelschap
Les 5 Theologie van leiderschap (1)
Les 6 Theologie van leiderschap (2)
Les 7 De vijfvoudige bediening
Les 8 De Persoon van de Heilige Geest
Les 9 De gaven van de Heilige Geest
Les 10 Wandelen in de Geest
Les 11 Goddelijke genezing
Les 12 De Geest in de Gemeente en in zending