Module III: Christologie(de leer aangaande Christus, redding en verlossing)

Wat leert de bijbel ons over Jezus en over ons leven met Jezus?

Vanaf heden is het niet mogelijk om je bij ons in te schrijven als nieuwe student. Ben je al bezig met een module en zou je graag alle zes modules afronden, dan bieden we je graag de mogelijkheid om dit te doen.

In de eerste helft van deze module staat de persoon Jezus centraal. Wie is Hij en wat is de betekenis van Zijn bediening? In de tweede helft van de module kijken we naar de impact van de bediening van Jezus op ons leven. Indrukwekkende onderwerpen als: zonde, verlossing, uitverkiezing, geloof, bekering, genade etc…. komen aan bod. Een module waarin je meer mag leren wie Jezus is en wie jij mag zijn door Jezus.

Lesprogramma Module III
Les Inhoud les
Les 1 Jezus: God & mens
Les 2 Jezus: Profeet, Priester, Koning
Les 3 Jezus vanuit het Oude Testament
Les 4 Jezus in Zijn context
Les 5 Video Impact Seminar
Les 6 Video Impact Seminar
Les 7 Jezus en Zijn manifest
Les 8 Zonde
Les 9 Genade
Les 10 Verzoening I
Les 11 Verzoening II
Les 12 Het dienen van de Koning in Zijn Koninkrijk
Lesprogramma overige modules theologie
Module I Inleiding in de bijbelboeken. De bijbel, Gods liefdesbrief.
Module II Wat leert de bijbel ons over God en de mens?
Module III De leer aangaande Christus, redding en verlossing.
Module IV Het bijbels onderwijs over de gemeente en de Heilige Geest.
Module V Het bijbels onderwijs over exegese en prediking.
Module VI Jezus Christus, de terugkomende Koning.

Studiekosten

We streven er naar om de studiekosten zo laag mogelijk te houden. Deze module bieden we aan voor €295,-.

Secretariaat

info@rafael.nl

Opgave

Klik hier voor het opgaveformulier.