Theologie
Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!

Meer informatie over Module III


Module III: Christologie

(de leer aangaande Christus, redding en verlossing)

Wat leert de bijbel ons over Jezus en over ons leven met Jezus?

In de eerste helft van deze module staat de persoon Jezus centraal. Wie is Hij en wat is de betekenis van Zijn bediening? In de tweede helft van de module kijken we naar de impact van de bediening van Jezus op ons leven. Indrukwekkende onderwerpen als: zonde, verlossing, uitverkiezing, geloof, bekering, genade etc…. komen aan bod. Een module waarin je meer mag leren wie Jezus is en wie jij mag zijn door Jezus.

 

Lesprogramma Module III:

Nb. De hieronder opgesomde lesonderwerpen zijn een indicatie. De uiteindelijke onderwerpen kunnen afwijken omdat elk jaar het lesprogramma opnieuw wordt vastgesteld.

 

Les Datum Inhoud les
Les 1 De 2 naturen van Christus
Les 2 Ambten van Christus, Profeet, Priester, Koning
Les 3 Christus, Zijn leven,werken, dood, opstanding en hemelvaart
Les 4 Christus in het Oude Testament
Les 5 Doper in de Heilige Geest
Les 6 Doper in de Heilige Geest
Les 7 Zonde wat is het en wat doet het?
Les 8 Redding en verlossing, verkiezing, predestinatie
Les 9 Geloof, bekering, rechtvaardiging en heiliging
Les 10 Genade
Les 11 Het Christelijke leven: God dienen
Les 12 Bijbelse visie op de dood en het hiernamaals