Theologie
Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!

Meer informatie over Module III


Module III: Christologie

(de leer aangaande Christus, redding en verlossing)

Wat leert de bijbel ons over Jezus en over ons leven met Jezus?

In de eerste helft van deze module staat de persoon Jezus centraal. Wie is Hij en wat is de betekenis van Zijn bediening? In de tweede helft van de module kijken we naar de impact van de bediening van Jezus op ons leven. Indrukwekkende onderwerpen als: zonde, verlossing, uitverkiezing, geloof, bekering, genade etc…. komen aan bod. Een module waarin je meer mag leren wie Jezus is en wie jij mag zijn door Jezus.

 

Lesprogramma Module III: 

Les  Datum  Inhoud les
Les 1  13-09-2018 Jezus: God & mens
Les 2  27-09-2018 Jezus: Profeet, Priester, Koning
Les 3  11-10-2018 Jezus vanuit het Oude Testament
Les 4  01-11-2018 Jezus in Zijn context
Les 5*  16-11-2018 Impact
Les 6*  17-11-2018 Impact
Les 7  29-11-2018 Jezus en Zijn manifest
Les 8  10-01-2019 Zonde
Les 9  24-01-2019 Genade
Les 10  07-02-2019 Verzoening I 
Les 11  07-03-2019 Verzoening II
Les 12  21-03-2019 Het dienen van de Koning in Zijn Koninkrijk
  • Deze lessen worden gecombineerd met het IMPACT seminar van Rafaël Nederland en worden gehouden in ’t Hoge Licht in Driebergen. Het is op vrijdagmiddag en -avond (16 nov.) en zaterdagochtend en -middag (17 nov.). De lessen van het seminar en de gezamenlijke maaltijden, incl. koffie/thee, zijn inbegrepen in het lesgeld. Nadere informatie volgt bij aanvang van de module.

 

Lesprogramma overige modules theologie

Module I Inleiding in de bijbelboeken. De bijbel, Gods liefdesbrief.
Module II Wat leert de bijbel ons over God en de mens?
Module III De leer aangaande Christus, redding en verlossing.
Module IV Het bijbels onderwijs over de gemeente en de Heilige Geest.
Module V Het bijbels onderwijs over exegese en prediking.
Module VI Jezus Christus, de terugkomende Koning.

Studiekosten

We streven er naar om de studiekosten zo laag mogelijk te houden. De komende module bieden we aan voor € 295,-.

Lestijden

De lesavonden zijn van 20.00 – 22.00 uur.

Leslocatie

Gebouw Rafaël Amersfoort – De Kosmonaut 2 – 3823 MK, Amersfoort

Voor lessen 5 en 6 in “’t Hoge licht” – Klaproos 2 – 3972 PX, Driebergen-Rijsenburg

Secretariaat

theologie@rafaelnederlandinsituut.nl