Module II: Wat leert de bijbel ons over God en de mens?

Vanaf heden is het niet mogelijk om je bij ons in te schrijven als nieuwe student. Ben je al bezig met een module en zou je graag alle zes modules afronden, dan bieden we je graag de mogelijkheid om dit te doen.

Deze module gaat dieper in op wie God is. God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wat is zijn karakter, wat zijn Zijn namen. Wie is Hij als Vader en hoe spreekt Hij? Later in de module behandelen we uitgebreid het koninkrijk van God. Wat is dat? Wat betekent Zijn koninkrijk voor ons vandaag? We sluiten de module af met onderwijs over de mens. We staan o.a. met elkaar stil bij onze identiteit.

Lesprogramma Module II

Les Inhoud les
Les 1 Het kennen van God
Les 2 De eigenschappen van God
Les 3 Het wezen van God
Les 4 Het karakter van God
Les 5* Impact
Les 6* Impact
Les 7 De drie-eenheid, God de Vader
Les 8 De drie-eenheid, God de Zoon en God de Heilige Geest
Les 9 Het koninkrijk van God: Hij regeert!
Les 10 Mens en werk
Les 11 De mens, in zijn gebrokenheid
Les 12 Mens en missie

*)Deze lessen werden gecombineerd met het IMPACT seminar van Rafaël Nederland. Ook deze materialen vind je op het intranet.

Lesprogramma overige modules theologie

Module I Inleiding in de bijbelboeken. De bijbel, Gods liefdesbrief.
Module II Wat leert de bijbel ons over God en de mens?
Module III De leer aangaande Christus, redding en verlossing.
Module IV Het bijbels onderwijs over de gemeente en de Heilige Geest.
Module V Het bijbels onderwijs over exegese en prediking.
Module VI Jezus Christus, de terugkomende Koning.

Studiekosten

We streven er naar om de studiekosten zo laag mogelijk te houden. Deze module bieden we aan voor       €295,-.

Secretariaat

info@rafael.nl

Opgave

Klik hier voor het opgaveformulier.