Module I: Inleiding in de bijbelboeken

Vanaf heden is het niet mogelijk om je bij ons in te schrijven als nieuwe student. Ben je al bezig met een module en zou je graag alle zes modules afronden, dan bieden we je graag de mogelijkheid om dit te doen.

De Bijbel, Gods liefdesbrief

De bijbel is een heel bijzonder boek. Een boek vol boeken. De bijbel is eerst en vooral Gods liefdesbrief aan ons. In deze module gaan we alle bijbelboeken door. Je leert over elk bijbelboek wie de schrijver is. Wat is de datering? Waarom is het geschreven? Wat is de boodschap? Welke praktische zaken zijn er in dit boek te ontdekken en toe te passen in jouw leven.

Lesprogramma Module I

Les Inhoud les
Les 1 Inleiding tot de theologie
Les 2 Genesis
Les 3 Pentateuch en centrale thema’s van het O.T.
Les 4 Historische boeken
Les 5* Impact
Les 6* Impact
Les 7 Wijsheidsliteratuur
Les 8 Profeten
Les 9 De 4 Evangeliën & Handelingen
Les 10 Romeinen
Les 11 Paulinische boeken
Les 12 Hebreëen en overige boeken

*) Deze lessen werden gecombineerd met het IMPACT seminar van Rafaël Nederland. Ook deze materialen vind je op het intranet.

Lesprogramma overige modules theologie

Module I Inleiding in de bijbelboeken. De bijbel, Gods liefdesbrief.
Module II Wat leert de bijbel ons over God en de mens?
Module III De leer aangaande Christus, redding en verlossing.
Module IV Het bijbels onderwijs over de gemeente en de Heilige Geest.
Module V Het bijbels onderwijs over exegese en prediking.
Module VI Jezus Christus, de terugkomende Koning.

Studiekosten

We streven er naar om de studiekosten zo laag mogelijk te houden. Deze module bieden we aan voor €295,-.

Secretariaat

info@rafael.nl

Opgave

Klik hier voor het opgaveformulier.