Theologie
Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!

Meer informatie over Module II


Module II: Wat leert de bijbel ons over God en de mens?

Deze module gaat dieper in op wie God is. God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wat is zijn karakter, wat zijn Zijn namen. Wie is Hij als Vader en hoe spreekt Hij? Later in de module behandelen we uitgebreid het koninkrijk van God. Wat is dat? Wat betekent Zijn koninkrijk voor ons vandaag? We sluiten de module af met onderwijs over de mens. We staan o.a. met elkaar stil bij onze identiteit.

 

Lesprogramma Module II: 

Les  Datum  Inhoud les
Les 1  14-09-2017 Het kennen van God
Les 2  28-09-2017 De eigenschappen van God
Les 3  12-10-2017 Het wezen van God
Les 4  02-11-2017 Het karakter van God
Les 5*  17-11-2017 Impact
Les 6*  18-11-2017 Impact
Les 7  23-11-2017 De drie-eenheid, God de Vader
Les 8  11-01-2018 De drie-eenheid, God de Zoon en God de Heilige Geest
Les 9  25-01-2018 Het koninkrijk van God: Hij regeert!
Les 10  08-02-2018 Mens en werk 
Les 11  08-03-2018 De mens, in zijn gebrokenheid
Les 12  15-03-2018

(maar 1 week later!)

Mens en missie
  • Deze lessen worden gecombineerd met het IMPACT seminar van Rafaël Nederland en worden gehouden in ’t Hoge Licht in Driebergen. Het is op vrijdagmiddag en -avond (17 nov.) en zaterdagochtend en -middag (18 nov.). De lessen van het seminar en de gezamenlijke maaltijden, incl. koffie/thee, zijn inbegrepen in het lesgeld. Nadere informatie volgt bij aanvang van de module.

 

Lesprogramma overige modules theologie

Module I Inleiding in de bijbelboeken. De bijbel, Gods liefdesbrief.
Module II Wat leert de bijbel ons over God en de mens?
Module III De leer aangaande Christus, redding en verlossing.
Module IV Het bijbels onderwijs over de gemeente en de Heilige Geest.
Module V Het bijbels onderwijs over exegese en prediking.
Module VI Jezus Christus, de terugkomende Koning.

Studiekosten

We streven er naar om de studiekosten zo laag mogelijk te houden. De komende module bieden we aan voor € 295,-.

Lestijden

De lesavonden zijn van 20.00 – 22.00 uur.

Leslocatie

Gebouw Rafaël Amersfoort – De Kosmonaut 2 – 3823 MK, Amersfoort

Voor lessen 5 en 6 in “’t Hoge licht” – Klaproos 2 – 3972 PX, Driebergen-Rijsenburg

Secretariaat

theologie@rafaelnederlandinsituut.nl 

Opgave

Klik hier voor het opgaveformulier.