Theologie
Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!

Inschrijven open avonden module II


Hieronder kun je je inschrijven voor de open avonden van Module II

Persoonlijke informatie deelnemer:

 

Betaling:

  • Gelieve het bedrag (of de bedragen) uiterlijk voor aanvang van de onderwijsavond over te maken op het rekeningnummer van Rafaël Nederland, IBAN NL34 ABNA 0419 1535 35, o.v.v. “Open Avond Module II, RNI”.

    Registratie vindt plaats nadat de betaling is ontvangen.

 

Verificatie