Theologie
Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!

Inschrijven Module IV


Module IV start in september klassikaal en digitaal.

Je kunt je tot september inschrijven.

Klik hier voor extra informatie over deze module.
Klik hier voor extra informatie over studeren op twee niveaus
Klik hier voor extra informatie over de leslocatie en digitaal studeren

Persoonlijke informatie deelnemer:

 

Betaling:

  • Gelieve het bedrag uiterlijk twee weken vóór aanvang van de module over te maken op het rekeningnummer van Rafaël Nederland, IBAN NL34 ABNA 0419 1535 35, o.v.v. “Inschrijving Module IV, RNI”.

    Registratie vindt plaats nadat de betaling is ontvangen.

 

Verification