Theologie
Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!

Opleiding Theologie


Het R.N.I zal in toenemende mate plaats gaan bieden aan verschillende scholen en opleidingen binnen onze beweging. Naast de modules voor ‘Systematische Theologie’, ‘Hermeneutiek’ en ‘Homiletiek’ is er sinds kort ook een module ‘Pastoraat’ en zullen er tevens modules worden ontwikkeld die in het teken staan van ‘Leiderschap’ en ‘Gemeentestichting’. Het streven is om zo veel mogelijk aan te sluiten bij de opleidingsbehoeften binnen onze beweging. Hierbij zijn suggesties uit de gemeenten meer dan welkom. We staan immers samen voor de uitdaging om voldoende werkers toe te rusten voor de immense oogst die op ons wacht om te worden binnengehaald.

Meer informatie.