Theologie
Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!

Meer informatie over Module IV


Module IV: De gemeente en de Heilige Geest

(de leer aangaande de Kerk en de Heilige Geest)

Nb. De hieronder opgesomde lesonderwerpen zijn een indicatie. De uiteindelijke onderwerpen kunnen afwijken omdat elk jaar het lesprogramma opnieuw wordt vastgesteld.

Lesprogramma Module IV:

Les Datum   Inhoud les
Les 1 12-09-2013 Doel van de Gemeente
Les 2 26-09-2013 Bijbelse beelden van de Gemeente
Les 3 10-10-2013 Missie van de Gemeente
Les 4 31-10-2013 Discipelschap
Les 5 08-11-2013 Theologie van leiderschap (1)
Les 6 09-11-2013 Theologie van leiderschap (2)
Les 7 28-11-2013 De vijfvoudige bediening
Les 8 16-01-2014 De Persoon van de Heilige Geest
Les 9 30-01-2014 De gaven van de Heilige Geest
Les 10 13-02-2014 Wandelen in de Geest
Les 11 20-03-2014 Goddelijke genezing
Les 12 03-04-2014 De Geest in de Gemeente en in zending