Theologie
Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!

Meer informatie over Module III


Module III: Christologie

(de leer aangaande Christus, redding en verlossing)

 

Lesprogramma Module III:

Nb. De hieronder opgesomde lesonderwerpen zijn een indicatie. De uiteindelijke onderwerpen kunnen afwijken omdat elk jaar het lesprogramma opnieuw wordt vastgesteld.

 

Les Datum Inhoud les
Les 1 De 2 naturen van Christus
Les 2 Ambten van Christus, Profeet, Priester, Koning
Les 3 Christus, Zijn leven,werken, dood, opstanding en hemelvaart
Les 4 Christus in het Oude Testament
Les 5 Doper in de Heilige Geest
Les 6 Doper in de Heilige Geest
Les 7 Zonde wat is het en wat doet het?
Les 8 Redding en verlossing, verkiezing, predestinatie
Les 9 Geloof, bekering, rechtvaardiging en heiliging
Les 10 Genade
Les 11 Het Christelijke leven: God dienen
Les 12 Bijbelse visie op de dood en het hiernamaals