Theologie
Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!

Meer informatie over Module I


Module I: Inleiding in de bijbelboeken

De Bijbel, Gods liefdesbrief

 

 

 

 

Lesprogramma Module I: 

Les Datum Inhoud les
Les 1  08-09-2016 Inleiding tot de theologie
Les 2  22-09-2016 Genesis
Les 3  06-10-2016 Pentateuch en centrale thema’s van het O.T.
Les 4  03-11-2016 Historische boeken
Les 5*  11-11-2016 Impact
Les 6*  12-11-2016 Impact
Les 7  24-11-2016 Wijsheidsliteratuur
Les 8  12-01-2017 Profeten
Les 9  26-01-2017 De 4 Evangeliën & Handelingen
Les 10  09-02-2017 Romeinen
Les 11  02-03-2017 Paulinische boeken
Les 12  16-03-2017 Hebreëen en overige boeken
  • Deze lessen worden gecombineerd met het IMPACT seminar van Rafaël Nederland en worden gehouden in ’t Hoge Licht in Driebergen. Het is op vrijdagmiddag en -avond (11 nov.) en zaterdagochtend en -middag (12 nov.). De lessen van het seminar en de gezamenlijke maaltijden, incl. koffie/thee, zijn inbegrepen in het lesgeld. Nadere informatie volgt bij aanvang van de module.

 

Lesprogramma overige modules theologie

Module I Inleiding tot de theologie (bijbelboeken O.T. en N.T.)
Module II De leer aangaande God en de mens
Module III De leer aangaande Christus, redding en verlossing
Module IV De leer aangaande de kerk en de Heilige Geest
Module V Exegese en levensveranderende woordverkondiging
Module VI Eschatologie, Jezus Christus, de komende Koning

Studiekosten

We streven er naar om de studiekosten zo laag mogelijk te houden. De komende module bieden we aan voor € 295,-.

Lestijden

De lesavonden zijn van 20.00 – 22.00 uur.

Leslocatie

Gebouw Rafaël Amersfoort – De Kosmonaut 2 – 3823 MK, Amersfoort

Voor lessen 5 en 6 in “’t Hoge licht” – Klaproos 2 – 3972 PX, Driebergen-Rijsenburg

Secretariaat

theologie@rafaelnederlandinsituut.nl 

Nieuw

Klik hier voor digitaal studeren of informeer bij het secretariaat.

Opgave

Klik hier voor het opgaveformulier